Home

Steeds meer mensen die langdurig zorg nodig hebben, blijven het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Dit geldt voor ouderen en ook voor jongere mensen die door een ziekte of lichamelijke beperking hulp nodig hebben. De betrokkenheid van familie, vrienden en kennissen rond de zorg is belangrijk. Als professionals, mantelzorg en sociaal netwerk samenwerken kan men langer zelfstandig wonen, is het leven prettiger, en houden mensen de regie over hun eigen leven. En die betrokkenheid blijft belangrijk, ook als iemand niet meer thuis kan blijven wonen. Dit pleit voor een gelijkwaardig samenspel tussen alle betrokkenen binnen het netwerk rondom de zorgvrager.
SaMen zoekt, samen met u, naar mogelijkheden voor een gelijkwaardige samenwerking tussen zorgvrager, mantelzorger, netwerk en professional. Met deze betrokken partijen werkt SaMen aan structurele en duurzame resultaten, speciaal ontwikkeld voor uw organisatie, waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor het informele netwerk. SaMen versterkt de samenwerking tussen formele en informele zorg!
Een win-win situatie: Zorgvragers ervaren meer kwaliteit van leven en het sociaal netwerk voelt zich meer gewaardeerd en gehoord. Dat versterkt hun inzet en kan overbelasting voorkomen. En de professionals ervaren een prettiger werkklimaat.

Ook voor een economisch houdbare zorg is een gelijkwaardige samenwerking essentieel.  De inzet van het informele netwerk drukt niet op de loonkosten. Waar prettig wordt samengewerkt is er vaak sprake van minder ziekteverzuim.

Samen met organisaties
Wij werken voor alle partijen, zowel voor: gemeenten, sociale wijkteams, Steunpunt Mantelzorg, GGZ en andere zorg- en welzijnsorganisaties.
Organisaties willen een rol spelen in het faciliteren en stimuleren van de samenwerking, betrokkenheid en actieve deelname van het hele netwerk. Het vergt een omslag in denken en in de bewustwording van alle betrokken partijen. Netwerkparticipatie vraagt van de professional dat er in een vroeg stadium oog is voor de hulpvragen van de mantelzorger en dat deze hierin ondersteund wordt. Voor mantelzorgers is het belangrijk dat zij regie over hun leven blijven behouden en met voldoening de zorg kunnen blijven geven.

De meeste organisaties zijn zich bewust van de rol die mantelzorgers en het sociaal netwerk innemen bij de zorg en welzijn van hun clienten. In steeds meer organisaties krijgt netwerkparticipatie een plaats in visie en beleid.
Er is vaak een spanningsveld tussen wat organisaties en mantelzorgers kunnen bieden en wat zorgvragers nodig hebben om zich goed te voelen. In een goede sfeer komen tot afstemming, samenwerking en zoeken naar creatieve oplossingen werkt voor alle partijen.